Lakkboks filter - PaintStop

Paint Stop er de mest populære filtermattene som brukes i vegger og lakkeringsmaskiner. Den brukes til å skille ut malingståke under sprøyting.