Ventilasjon med kjøl / varme

Ventilasjon med kjøl / varme altså anlegg med varmepumpe