Isolasjonsstrømpe

Isolasjonsstrøper gjør det enkelt å issolere ventilasjonsrør i kalde soner. 

isolasjonsstrømpe trekkes enkel over ventilasjonsrør eller spirokanal.